iProspect Logo
Våra tjänster

Creative Performance™

Introduktion

Smart medieplanering och optimering kan bara göra så mycket – det kreativa annonsmaterialet har absolut störst påverkan på en kampanjs försäljningseffekt1. Samtidigt är det svårare än någonsin att få människor att titta på, uppmärksamma och minnas annonser i dagens fragmenterade medielandskap. Genom att säkerställa att det kreativa annonsmaterialet är optimerat för kanal och format, tar hänsyn till annonsauktioner och algoritmer, samt är i linje med kampanjens mål, kan vi öka effekten per investerad krona.

“Allt annat lika är det kreativa annonsmaterialet vårt främsta optimeringsverktyg för att driva affärsresultat”

Vår approach

Creative Performance™ är iProspects egenutvecklade tjänsteerbjudande som för samman media, data och kreativitet för mer effektfulla kampanjer. Vår approach är grundad i tre huvudsakliga principer:

● Utgångspunkt i forskning och data - ej tycke och smak

● Fokus på utförandet av annonsmaterialet - ej den bakomliggande idén

● Syn på kreativitet som drivare av affärsresultat - ej som självändamål

Vår expertis

Vi kan digitala mediebeteenden från grunden och har lång erfarenhet av att optimera kampanjer och analysera data åt annonsörer i en mängd olika branscher. Med Creative Performance™ adderar vi ytterligare en faktor att optimera – det kreativa annonsmaterialet –och tillämpar samma datadrivna och resultatfokuserade metod. Detta, i kombination med vårt globala nätverk och partnerskap (med bl.a. Facebook och Google) som ger oss tillgång till de senaste uppdateringarna vad gäller algoritmer och best practice, gör att vi kan förmedla värdefull input i den kreativa processen och driva ännu större affärsresultat.