Wyzwanie

Klient znajdował się w otoczeniu wysoce konkurencyjnym, będąc 3-krotnie mniejszym portalem niż aktywny w mediach lider kategorii. Dwaj najwięksi gracze prowadzili wieloletnią szeroką aktywność w mediach świadomościowych w przeciwieństwie do naszej marki zmuszonej do inwestowania w działania performance w celu generowania jakościowego ruchu na serwisie.

W okresie od 2016 do 2017 klient dysponował o 20,8 mln i 1,8 mln mniejszym budżetem na działania offline niż dwaj najwięksi liderzy na rynku. Poza Internetem marka nie mogła sobie pozwolić na tak intensywną kampanię jak konkurencja, zdecydowano więc o obraniu strategii synergii mediów online oraz offline i wyróżnienie się stylem komunikacji, tak aby przy założonym budżecie osiągnąć jak największą efektywność działań.

Efekt

Przy niskim budżecie mediowym postawiliśmy na synergię mediów online i offline - m.in. emisję VOD i display przy synchronizacji z zakupem TV. Dzięki optymalizacji pod TG, wyróżnieniu się komunikacją  oraz aktywne działanie w dole lejka sprzedażowego w ramach kampanii performance, działania osiągnęły wysoko postawione cele komunikacyjne i sprzedażowe.

Rozpoznawalności marki

+12%

ROAS

+15%


Strategia

Ze względu na potrzebę poprawy świadomości marki i zmniejszenia dystansu do lidera, konieczne było zbudowanie silnej komunikacji świadomościowej do nowych użytkowników nie znających portalu. Po analizie jako główny kanał w komunikacji wybrano TV wspomaganą działaniami display na silnie dopasowanych do grupy docelowej portalach oraz zakupem programatycznym display i VOD.

Użytkownicy aktywizowani w ramach działań świadomościowych w dalszym etapie stałej kampanii performance przy użyciu atrybucji przekazywani byli w dół lejka konwersji w celu monetyzacji wygenerowanego dodatkowo ruchu.

Postaci wykorzystane w spotach TV zaadaptowane zostały do komunikacji online oraz przeniesione na stronę internetową, banery statyczne oraz animowane. Przygotowano również kreacje video in-display ze spotami 15” analogicznymi do TV.

Morizon

Kampania wizerunkowa klienta z branży nieruchomościowej.