Wyzwanie

Nieefektywna kampania SEM i wysokie KPI

Problemem klienta była nieefektywna kampania SEM. Kampania była stosunkowo ograniczona pod względem form reklamowych i nie wykorzystywała całego potencjału. Działania obejmowały jedynie reklamy w wyszukiwarce (Google Search) i sieci reklamowej (Google Display Network). W efekcie, cele klienta w postaci wartości sprzedaży miesięcznej nie były osiągane od stycznia 2018 r.

Wyniki kampanii i feedback klienta

Dzięki wdrożonej strategii zyskaliśmy obniżenie kosztów kampanii SEM o 54%, wzrost Ilości zakupów z kampanii SEM o 37% i wzrost wartości zamówień z kampanii SEM o 35%. W efekcie otrzymaliśmy prawie 3-krotny wzrost ROAS kampanii SEM do poziomu 578%. Wysoki poziom zadowolenia klienta z wyników kampanii wprost przełożył się na bardzo partnerską relację biznesową. Proaktywność zespołu iProspect zaowocowała zaufaniem klienta i rozszerzeniem zakresu współpracy o zarządzanie kolejnymi kampaniami i budżetami. Obecnie rozwijamy kampanię w nowych kanałach performance'owych takich jak afiliacja, mailingi, czy zaawansowany remarketing z funkcjonalnościami notyfikacji push.

Obniżenie kosztów kampanii SEM

o 54%

Wzrost liczby zamówień z kampanii SEM

o 37%

Efektywna optymalizacja kampanii SEM.

Kompleksowa optymalizacja kampanii SEM, w efekcie której zmaksymalizowaliśmy efektywność budżetu kampanii oraz znacząco zwiększyliśmy skalę i wartość sprzedaży z tego kanału.

Prawie 3-krotny wzrost ROAS kampanii SEM

do 578%

Wzrost wartości zamówień z kampanii SEM

o 35%

Strategia optymalizacji kampanii

Naszą strategią była zmiana sposobu optymalizacji kampanii pod wskaźnik zwrotu z inwestycji w daną reklamę i rozszerzenie kampanii SEM. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań dodatkowych oprócz kampanii Google Search i GDN, takich jak: Smart Display Campaign (kampania kierowana do nowych użytkowników optymalizowana automatycznie pod docelowe CPA i kierowana do nowych użytkowników), reklamy elastyczne (automatycznie komponowane i kierowane reklamy przez algorytm Google do nowych użytkowników pod maksymalizację ROAS), czy Google Shopping, co pozwoliło nam zrekrutować klientów konkurencji. Dzięki danym z GA zaplanowaliśmy i wdrożyliśmy rozbudowaną strategię remarketingową w Google GDN. Rozdzieliliśmy kampanie w zależności od kierowania - na "porzucony koszyk", "zaangażowani użytkownicy", "użytkownicy, którzy dokonali w przeszłości zakupu na daną kwotę". Zgodnie z danymi z Google Analytics, powracający użytkownicy to „the best buyers”- 73% zakupów na stronie klienta było dokonywanych przez powracających, a nie nowych użytkowników! Dysponując tą wiedzą, tym większy nacisk położyliśmy na zmaksymalizowanie skuteczności i optymalizację działań na bazie CRM klienta, za które również odpowiada iProspect. Dodatkowo kluczową rolę odegrała codzienna optymalizacja kampanii: dostosowanie stawek, wykluczanie nieefektywnych słów kluczowych, testy stron docelowych i kontrola jakości ruchu.

Estee Lauder

Efektywna kampania sprzedażowa kosmetyków luksusowych.