Oferta

RAPORTOWANIE I ANALIZY

<h2> CZYM SĄ DLA NAS RAPORTY I ANALIZY?</h2>

Każda nowa usługa cyfrowa niesie ze sobą dodatkowo konieczność przyswojenia nowego podejścia do śledzenia, pomiaru i zrozumienia tego, co oznaczają "dobre wyniki". Prawidłowo przeprowadzony proces raportowania ma dużą wartość - przełamuje bariery w zrozumieniu pojęć i znaczenia danych, a także w szybki i skuteczny sposób pozwala na tworzenie hipotez, budowanie, testowanie i sprawdzanie. Nasze rozwiązanie raportowania i analiz daje nam możliwość projektowania i zarządzania szytymi na miarę pulpitów i narzędzi raportowania, które udzielają odpowiedzi na pytania, korzystając z wyników analiz.

"Dzięki narzędziom do wizualizacji danych marki mogą zagłębić się w szczegółowe aspekty tego "dlaczego" i "co" motywuje konsumentów, użytkowników i interesariuszy do podjęcia działań."

<h2>NASZE PODEJŚCIE DO RAPORTOWANIA I ANALIZ</h2>

Narzędzia do wizualizacji często uznaje się za coś relatywnie nieskomplikowanego. W rzeczywistości jednak zbudowanie i - co najważniejsze - utrzymanie ich wymaga wyjątkowo dużo czasu i energii. Zbyt często zdarza się, że narzędzia można wykonać, ale nigdy nie udaje się ich wykorzystać. Dlatego też naszym założeniem jest nie tylko zbudować piękne wizualnie, spełniające swoje zadania dashboardy, ale też zagwarantować, że wiedzę, jakiej dostarczają, można wdrożyć praktycznie.

<h2>NASZE DOŚWIADCZENIE W PRZYGOTOWANIU RAPORTÓW I ANALIZ</h2>

Nasze rozwiązania opierają się na bezprecedensowym dostępie do surowych danych: czystych, ustrukturyzowanych, zmapowanych i udokumentowanych. Dzięki temu marki mogą zagłębić się w szczegółowe aspekty tego "dlaczego" oraz "co" motywuje konsumentów, użytkowników i interesariuszy do podjęcia działań. Wysoki stopień elastyczności i możliwości dopasowania narzędzi w fazie ich tworzenia pozwala budować rozwiązania zgodnie z niemal każdą potrzebą marketingową.

JAK ANALIUJEMY I RAPORTUJEMY?

 1. Gromadzenie danych

  Dane pozyskuje się bezpośrednio z istotnych źródeł, a następnie przekształca je w przejrzyste, możliwe do odczytania formaty. Cierpliwie pracujemy nad tym, aby zrozumieć dane i to, czego będziemy chcieli się z nich dowiedzieć.

 2. Konfiguracja nastawiona na użytkownika

  Tworzymy wizualizacje, które są wierne dwóm zasadom: po pierwsze, muszą odpowiadać na konkretne pytanie; po drugie, odpowiedź ta musi być przedstawiona w kontekście. Dostosowujemy loginy użytkowników tak, aby każda zainteresowana strona mogła uzyskać dostęp do najistotniejszych danych, jakich potrzebuje, by realizować swoje cele.

 3. Integracja danych

  Występujemy w roli bezstronnych arbitrów danych i prezentujemy jeden obraz, który wszystkie strony uznają za wiarygodny. Następnie przekuwamy dane w aktywne, podparte dowodami rekomendacje, które można wykorzystać tu i teraz.

 4. Stałe wsparcie

  Wszystko, co może być zautomatyzowane automatyzujemy i oddajemy do dyspozycji klientów przez całą dobę. Z czasem tworzymy nowe moduły, aby odpowiadać na bardziej skomplikowane pytania oraz oferujemy stałe wsparcie.