Oferta

WDROŻENIE PLATFORMY DMP

PODSUMOWANIE

Ogromne ilości danych dostępnych w dzisiejszym marketingu cyfrowym mogą przyprawić o ból głowy, a nawet najbardziej doświadczeni specjaliści ds. marketingu mogą mieć problem z tym, od czego zacząć działania. Tu z pomocą przychodzą platformy do zarządzania danymi (DMP). Specjaliści ds. marketingu mogą korzystać z platform DMP do gromadzenia i segmentowania przychodzących danych użytkowników w zbiory, aby na ich podstawie podejmować celne decyzje strategiczne. W ten sposób platformy DMP stają się nierozerwalnym elementem strategii dotyczących marketingu cyfrowego.

Pomagamy markom odkrywać i odpowiednio lokalizować cenne dane w cyfrowych zasobach.

NASZE PODEJŚCIE

Podstawowym celem platform DMP jest rozbijanie silosów danych i umożliwianie wdrożenia zintegrowanej strategii w zakresie danych. Zrealizowanie tej ambicji wymaga przeprowadzenia głębokiej transformacji cyfrowej, która zaangażuje do wspólnej pracy różne zespoły ekspertów. Nasze rozwiązanie do wdrożenia platform DMP opracowano na bazie sprawdzonej i zaufanej technologii, która pomaga markom stworzyć podwaliny sukcesu w marketingu opartym na danych. Bez względu na to, czy dana marka ma na celu pozyskanie potrzebnych umiejętności do prowadzenia prac wewnątrz organizacji, czy woli zlecać ich realizację, z pewnością skorzysta z wiedzy przekazanej przez najlepszych specjalistów ds. marketingu i technologii cyfrowej.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Nasz zespół ekspertów ds. wdrożenia DMP posiada kwalifikacje do pracy z wieloma różnymi podmiotami (specjalistami po stronie klienta, pracownikami z ramienia agencji, czy dostawcami technologii), aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie procesów i służyć praktycznymi radami na najwyższym poziomie. Oznacza to pracę z zespołem ds. działań reklamowych przy wdrażaniu pikseli i konwencji nazewnictwa DMP, współpracę z ekspertami ds. Performance Activation w celu wspierania procesu integracji pomiędzy platformami DMP a procesorami DSP, określanie i tworzenie odbiorców DMP i gwarantowanie, że dane podmiotów zewnętrznych zakupione za pośrednictwem platformy DMP są zgodne.

JAK TO DZIAŁA?

 1. Strategia gromadzenia danych

  Nasi eksperci pomagają markom odkrywać i odpowiednio lokować cenne dane w cyfrowych zasobach i szukać najlepszych metod pozyskiwania danych w sposób ilościowy i jakościowy.

 2. Informacje o konsumencie

  W ramach platformy DMP pomagamy markom określać i strukturyzować dane, jakimi dysponują, a także kompilować dane uzyskane lub zakupione ze źródeł zewnętrznych. Taka analiza odbiorców docelowych ma krytyczne znaczenia w tworzeniu rozległem strategii aktywacji platformy DMP.

 3. Modelowanie look-alike

  Jasno określamy grupy odbiorców na platformie DMP i planujemy, jak rozszerzyć je przed podjęciem działań aktywizujących przy wykorzystaniu reklamy cyfrowej. Modelowanie look-alike można przeprowadzić na platformie DMP lub procesorze DSP.

 4. Precyzyjna aktywacja

  Wykorzystujemy segmenty z platformy DMP, aby ponownie zaangażować tych konsumentów, którzy odeszli bez nawiązania kontaktu z marką. Przyporządkowując użytkowników do jasno określonych grup odbiorców, marki mogą oferować treści, które z dużym prawdopodobieństwem zaangażują odbiorcę i przyniosą wyższy wzrost z inwestycji. 

 • Wszystkie regiony
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Europa, Azja i Afryka
 • Daleki Wschód i Australia