<h2> CZYM JEST DLA NAS CRM?</h2>

Wiele marek nie docenia tego, w jakim stopniu skuteczny system CRM może napędzać wyniki sprzedaży i zwiększać zyski. W kampaniach we wszystkich mediach koszt pozyskania nowego klienta jest około siedem razy wyższy niż koszt utrzymania istniejącego - lojalni klienci generują 20 razy wyższy zwrot z inwestycji. Nasze rozwiązanie CRM pomaga markom organizować i powiększać bazę klientów poprzez wykorzystanie informacji i segmentację.

"Nasze podejście do CRM nie koncentruje się na tym jednym kanale, ale na realnych zwrotach z inwestycji."

NASZE PODEJŚCIE

Nasze podejście do CRM nie skupia się na konkretnym kanale, ale realnych zwrotach z inwestycji. Opracowujemy i wdrażamy strategie, aby pozyskać, utrzymać i zwiększać wartość dla konsumentów i ich zaangażowanie w wielu punktach stycznych mediów cyfrowych. Maksymalizujemy skuteczność stosowanych rozwiązań technologicznych, od konfiguracji narzędzi i elementów śledzących, koniecznych do analizy odbiorców docelowych, po wykorzystanie naszych rozległych zasobów w analityce i naukach opartych na danych. Korzystamy z możliwości, jakie daje uczenie i modelowanie maszynowe, aby strukturyzować obszerne zbiory danych konsumentów i przeprowadzać coraz skuteczniejsze procesy aktywacji.

NASZE DOŚWIADCZENIE Z CRM

To, co czyni nasze rozwiązanie CRM tak wyjątkowym, to integracja zbiorów danych M1 na poziomie jednostkowym W zestawieniu ze zbiorami danych naszych klientów, użytkownicy M1 lepiej rozumieją swoich konsumentów, co umożliwia nam tworzenie ograniczonych list kontaktowych lub budowę modeli look-alike do pozyskiwania adresów e-mail. Oznacza to, że możemy tworzyć bezpośrednie połączenia z pojedynczymi osobami na dużą skalę i bez utraty wiarygodności. Działania w tym obszarze obejmują bezpośrednią integrację z DSP, wyszukiwaniem, personalizacją stron, wiadomości e-mail, platform społecznościowych i platform wydawców. Czerpiemy z naszych doświadczeń zarówno w obszarze perfomance marketingu, jak i marketingu komunikacji przy pomocy CRM, tworząc nowy, skuteczniejszy sposób zarządzania relacjami z klientami. W naszych działaniach - od planowania danych przez najbardziej precyzyjne prace projektowe - kierujemy się stopą zwrotu z inwestycji i skupiamy się na zwiększaniu wartości i zaangażowaniu konsumentów w wielu różnych punktach stycznych.

JAK DZIAŁA CRM?

 1. Odkrywamy

  Na tym etapie prowadzimy rozmowy, zbieramy informacje i przeprowadzamy audyty danych, żeby ustalić, w jakim miejscu procesu zarządzania relacjami z klientami znajduje się dana organizacja. Szczegółowo badamy dane organizacji i sprawdzamy, gdzie i jak są wykorzystywane.

 2. Organizujemy

  Następnie nakreślamy istniejącą bazę klientów organizacji, gromadzimy ją w jednym miejscu, jeśli trzeba poszerzamy ją i tworzymy kluczowe segmenty odbiorców, z którymi należy nawiązać komunikację.

 3. Aktywizujemy

  W ramach tego kroku łączymy wiadomości, treści i kluczowe wskaźniki wydajności, które będą komunikowane we wszystkich punktach stycznych. Kierujemy się przy tym ustandaryzowaną metodologią, która zakłada stały proces testowania i wyciągania wniosków i ma na celu zwiększenie wyników.

 4. Optymalizujemy

  Sukces procesu zarządzania relacjami z klientami można mierzyć w czasie rzeczywistym, a rezultaty, jakie przynosi, można maksymalizować na drodze stałych badań A/B. Dla każdego procesu automatyzacji określamy indywidualne, szczegółowe kluczowe wskaźniki efektywności

 • Wszystkie regiony
 • Ameryka Północna
 • Ameryka Południowa
 • Europa, Azja i Afryka
 • Daleki Wschód i Australia