Oferta

CRO, CZYLI OPTYMALIZACJA KONWERSJI

<h2>CZYM JEST DLA NAS CRO?</h2>

W branży napędzanej kampaniami nietrudno skupiać się na aktywności w mediach, tracąc z oczu rezultaty sprzedażowe. Jednak wzrost konwersji nawet o jeden punkt procentowy może przełożyć się na olbrzymi wzrost wartości, zarówno w ujęciu bezwzględnym jak i porównawczym, a co za tym idzie natychmiast zwiększać wydajność ruchu i otwierać możliwości zwiększenia inwestycji w kluczowej części kampanii marketingowych. Optymalizacja konwersji zwiększa skuteczność stron naszych klientów poprzez wprowadzanie zmian w interfejsie użytkownika i ulepszanie doświadczeń podczas korzystania ze stron w oparciu o obserwowane dane.

"Specjalizacja ukierunkowana na osiąganie najlepszych wyników pozwala nam działać niezależnie od zasobów deweloperskich klienta."

<h2>NASZE PODEJŚCIE</h2>

Wierzymy, że prawdziwa optymalizacja konwersji wpływa korzystnie nie tylko na wskaźniki konwersji, ale doświadczenie klienta w szerszym ujęciu. Aby osiągać taki cel, iProspect utrzymuje bliskie kontakty z dostawcami technologii, aby z wyprzedzeniem dostawać informacje o nowych funkcjach, które następnie wykorzystujemy przy pracach nad bieżącymi planami w zakresie optymalizacji konwersji. W rezultacie tworzymy ogólną mapę działań UX, dopasowaną do wewnętrznych etapów prac deweloperskich po stronie klienta.

<h2>NASZE DOŚWIADCZENIE W CRO</h2>

Działamy inteligentnie, aby unikać ryzyka testowania, w tym ryzyka finansowego czy operacyjnego, a następnie szybko dostarczać planowane rezultaty. Wewnętrzny zespół techniczny pozwala nam odciążyć zespół po stronie klienta - nasi klienci dostrzegają zazwyczaj znaczną poprawę zarówno jeśli chodzi o koszt pojedynczych zadań, jak i wskaźniki konwersji. Tak jak w przypadku wszystkich oferowanych przez nas usług danych, podejmowane działania możemy przełożyć bezpośrednio na wartość w mediach, wykorzystując na przykład płatne wyszukiwanie lub SEO, aby generować wzrost ruchu w kierunku zoptymalizowanych stron docelowych.

JAK DZIAŁA OPTYMALIZACJA KONWERSJI?

 1. Rozbudowane rozwiązania technologiczne

  Wydawane przez nas rekomendacje powstają zawsze na podstawie obserwowanych danych. Dlatego też zainwestowaliśmy w narzędzia i rozwiązania technologiczne, które pozwalają nam wziąć na warsztat i zdiagnozować każdy element.

 2. Sprawdzony proces

  Z dużą wrażliwością podchodzimy do zmian na stronie. Dlatego też występujemy w roli konsulatów w zakresie optymalizacji konwersji - przeprowadzamy ocenę i proponujemy pełen wachlarz rozwiązań do testowania dla marek przedsiębiorstw.

 3. Precyzyjne wdrożenie

  Wyposażamy naszych klientów we wszystko, czego mogą potrzebować, by zaspokoić potrzeby kluczowych interesariuszy, a następnie płynnie przechodzimy do procesu wdrożeniowego, który maksymalizuje wyniki sprzedaży realizowanej we wszystkich kanałach i przez wszystkie właściwości stron.

 4. Kompletne raportowanie

  Szczegółowo raportujemy działania i postępy w ramach badania mapy kliknięć (heatmapping), testowania wielowariantowego, informacji z poziomu użytkownika, wyboru technologii i wdrażania.