iProspect Logo
Tjenester

Intelligent Content

OVERSIKT

Hele 44% av CMOs mener informasjonsoverbelastning er en av de største barrierene for å bedre relasjonen til forbrukerne. Det er derfor viktigere enn før å skape innhold med mening som virkelig skiller seg ut. For å være relevant bør innholdet baseres på robust innsikt, bli tilpasset mottaker og være konsistent i alle miljøer. Intelligent Content er vår prosess for å produsere innhold i flere formater som tar utgangspunkt i data og som oppnår viktige forretningsmål.

Data kombinert med kreativitet driver en rikere opplevelse.

VÅR TILNÆRMING

Vi hjelper merkevarer å utnytte forbrukerinnsikt for å skape innhold og opplevelser som driver engasjement og kommersiell suksess. Med tilgang til best-in-class innholdsprodusenter, produserer vi originalt innhold som kan ta mange former og være tilgjengelig på tvers av alle plattformer. Vi tilpasser innhold til målgruppene i sosiale medier, søkeoptimalisert innhold, display, video, mobilapplikasjoner, landingssider, produktbeskrivelser, blogger, microsites med mer.

VÅR EKSPERTISE

Vi leverer produksjon av innhold, strategi og betalt annonsering av markedsledende kvalitet. Vi tar også i bruk vår data- og kanalekspertise for å sikre at vi starter fra et datadrevet perspektiv og følger opp med målbare bevis. Kreativitet ved bruk av data: i vår tilnærming til innhold er en evne til å bruke data både til å utvikle målgrupper og utvikle innholdsstrategi. Med en detaljert, skriftlig innholds- og redaksjonell plan, produserer vi alle kreative ressurser som kreves. Datadreven performance media: vi vet hvor forbrukeren befinner seg. Vi vet også hvor de høyst sannsynlig vil konvertere. På den måten kan vi sikre at relevant innhold plasseres på riktig sted til rett tid.

SLIK FUNGERER DET

 1. Forbrukerinnsikt

  Søkdata og innsikt om forbrukernes adferd kombineres med proprietære data, data fra sosiale medier, tredjepartsdata og konkurrentanalyse. In-house maskinlæring kan behandle denne informasjonen i massiv skala.

 2. Smidig produksjon

  Vi kan lage alle typer innhold - fra rask og effektiv copywriting til video, commerce-drevet produktbeskrivelser eller redaksjonelt innhold. Vi lager innhold som er tilpasset merkevarens målgruppe, rett for publisister, og optimalisert for plattformer.

 3. Relevant forsterkning

  Vi utnytter de mest effektive kanalene for å distribuere og optimalisere innhold: organisk søk, influencer markedsføring, betalt søk, paid social, native annonser, programmatisk video, retargeting etc.

 4. Robust måling

  Vi kombinerer grundig tagging, analyseoppsett, monitorering av sosiale medier og attribusjonsmodellering for å bygge egendefinert innholdsanalyser, noe som betyr at vi kan bevise den virkelige avkastningen av innholdet.