Resultatene

Basert på innsikten, og algoritmen bygget på denne, kunne vi med relativt god nøyaktighet anbefale hvilke artister og band Bergenfest burde booke for å oppnå nok en suksess. Kunden benyttet denne dataen når de bestemte hvilke artister de booket. I løpet av en 4 måneders periode ble 130 annonser promotert på Facebook. Inkludert videoer, apps, link-ads og photo-ads. Hver annonse hadde et eget budskap, som ble promotert mot en spisset målgruppe. Effekten uteble ikke. På bakgrunn av den detaljerte strategien og målrettede annonseringen ble festivalen utsolgt to måneder tidligere enn året før, med en mer strukturert og kostnadseffektiv prosess.

“iProspect har hjulpet Bergenfest med å finne det riktig publikummet på en målrettet og kosteffektiv måte. iProspect har vært en viktig bidragsyter til å selge ut festivalpassene nesten to måneder for festivalstart.”

Frank Nes / CEO Bergenfest

Bergenfest

  • Alle regioner
  • Nord-Amerika
  • Sør-Amerika
  • Europa, Midtøsten og Afrika
  • Asia