iProspect Logo

Universal Analytics

Van 29 tot 31 oktober werd in Mountain View de zevende Google Analytics Partner Summit gehouden. Netsociety was daar uiteraard als een van de eerste GACP’s in Nederland bij aanwezig en daarvan leest u hierbij een kort verslag.

Google had nogal wat nieuws te melden: Analytics staat aan de vooravond van de belangrijkste ontwikkeling sinds de beginjaren en ze noemen het Universal Analytics. Universal Analytics is de poging van Google om het hoofd te bieden aan het dataprobleem dat ‘device proliferation’ met zich meebrengt: de toename in het gebruik van verschillende apparaten om via verschillende platforms (website, app, social media) met bedrijven te communiceren leidt in toenemende mate tot fragmentatie van analyticsdata en daarmee afnemend inzicht in de ‘conversion journey’ van hun klanten. Analytics moet mensen gaan herkennen over verschillende platforms en apparaten heen om daarmee in de rapporten een realistischer beeld te scheppen van de werkelijkheid. 

Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Om mensen over verschillende apparaten te kunnen herkennen moet iets van een gemeenschappelijke identifier worden opgeslagen en voor een groot deel van het bezoek zal dit niet mogelijk zijn. Het is niet realistisch bij elk bezoek mensen te vragen in te loggen. Daarom zal herkenning voor een deel wel en voor een ander deel niet gebeuren, wat weer nieuwe uitdagingen meebrengt in de analyse van de data.

Ondertussen worden om deze wijziging mogelijk te maken wel ook een heel aantal andere dingen aangepast. Zo wordt een nieuwe veel eenvoudiger trackingcode gelanceerd met een nieuwe library genaamd analytics.js (momenteel ga.js), krijgen bezoekers een unique visitor ID, die bedrijven zelf kunnen aanpassen naar de ID die ze van die persoon in hun CRM hebben staan. Het wordt mogelijk om kostendata te importeren in GA, wat voorheen niet mogelijk was, er kunnen ook van andere systemen (bijvoorbeeld bezoekersregistratiesystemen) hits worden gestuurd naar GA. Daarnaast wordt in de rapportage met als voorbeeld MultiChannelFunnels de focus verlegd van visit naar visitor en staan er een waslijst met verbeteringen aan de interface op stapel.

Wat betekent dit voor u? De meeste van de wijzigingen aan de interface worden in de komende maanden uitgerold en worden dus automatisch ook in uw account zichtbaar. Om de volledige functionaliteit van Universal Analytics te kunnen gebruiken zult u echter in de loop van volgend jaar zodra de code beschikbaar wordt uw GA tags moeten gaan vervangen door de nieuwe. Met de steeds wijdverbreidere Tag Management systemen is dit echter relatief makkelijk te realiseren.