Diensten

Verslaggeving & Inzichten

OVERZICHT

Bij elke nieuwe digitale dienst komt de extra belasting van het leren van een nieuwe benadering van het volgen, meten en begrijpen van hoe 'goede prestaties' er uitzien. Een goede rapportage is een geweldige nivellering - het doorbreken van barrières voor het begrijpen van de betekenis en het belang van gegevens en het bieden van snelle, effectieve manieren om te hypothekeren, te bouwen, te testen en te bewijzen. Met onze Reporting en Insights oplossing ontwerpen en beheren we dashboards en rapportageoplossingen op maat die vragen met inzicht beantwoorden.

Met onze oplossingen voor datavisualisatie kunnen merken zich verdiepen in de specifieke kenmerken van 'waarom' en 'wat', waardoor klanten, gebruikers en belanghebbenden tot actie worden aangezet.

ONZE AANPAK

Hoewel visualisatie vaak verkeerd wordt opgevat als iets relatief eenvoudigs, kost het in feite veel tijd en energie om te bouwen en, nog belangrijker, om te onderhouden. Te vaak wordt iets weliswaar gecreëerd, maar niet gebruikt. Daarom hebben we een aanpak ontworpen die niet alleen mooie, doelgerichte dashboardproducten bouwt, maar ook zorgt voor de implementatie van het geleerde via een pragmatisch en intelligent proces.

ONZE EXPERTISE

Onze oplossingen zijn gebaseerd op een ongekende toegang tot ruwe data: opgeschoond, gestructureerd, in kaart gebracht en gedocumenteerd. Hiermee kunnen merken zich verdiepen in de specifieke kenmerken van 'waarom' en 'wat', waardoor klanten, gebruikers en belanghebbenden tot actie worden aangezet. Een hoge mate van flexibiliteit en maatwerk tijdens de bouwfase stelt ons in staat om oplossingen vorm te geven volgens bijna elke marketingbehoefte.

HOE HET WERKT

 1. Gegevensextractie

  De gegevens worden rechtstreeks uit de relevante bronnen geëxtraheerd en omgezet in leesbare en schone formaten. We nemen de tijd om deze gegevens te begrijpen en wat er van nodig is.

 2. Gebruikers-gestuurde opstelling

  We creëren visualisaties die voldoen aan onze twee regels: één, dat we een vraag moeten beantwoorden, en twee, dat dit antwoord in de juiste context moet worden geplaatst. We passen de gebruikerslogins aan voor elke stakeholder om toegang te krijgen tot de meest relevante gegevens die hij nodig heeft om zijn doelen te bereiken.

 3. Gegevensintegratie

  Wij treden op als neutrale scheidsrechters van gegevens, met één visie waar alle partijen het eerlijk mee eens zijn. Vervolgens zetten we dit om in actieve, goed onderbouwde aanbevelingen die op dat moment en daar bruikbaar zijn.

 4. Doorlopende begeleiding

  Alles wat geautomatiseerd kan worden, is geautomatiseerd en 24/7 beschikbaar. Na verloop van tijd worden er meer modules gebouwd om meer uitdagende vragen te beantwoorden, en we blijven begeleiding bieden.