iProspect Logo

Cíl kampaně

Propojení cílové skupiny Milky s fanoušky sportu, a to především lyžování.

Výsledky

Cenu za zhlédnutí se nám podařilo stlačit na 39% průměrné ceny podobných kampaní

39%

Počet zhlédnutí byl u kampaně o 28% vyšší než bývá obvyklé u in-streamových spotů

28%

Ze všech zhlédnutí bylo 14% organických, což činí dodatečné ušetřené náklady v hodnotě 5000€

5000€

U hlavního spotu, byl organický dosah dokonce 47%

47%

Strategie

Stěžejním kanálem pro kampaň byl YouTube s využitím principů remarktingu. Využili jsme 5 variant spotů, jejichž proklik vždy vedl na hlavní spot. Uživatelé, kteří viděli toto hlavní video, již s konceptem seznámeni byli, proto jsem je dále remarketingem nezasahovali. Díky tomu jsme dosáhli frekvenci mezi 2-3 a splnili jsme tak nastavený cíl.

Contact Us

Leverage digital performance best practices to power your automotive campaigns. Start your partnership with iProspect today!

Milka Ski Star

A jaký je Tvůj #MilkaMoment?